Wat kost een figuurtje ?

what does a fairy cost?

  Een vraag die zo dikwijls gesteld wordt ...wat kost een fairy ?     Aan elk figuurtje wordt  geduldig en met veel zorg gewerkt .   Alles is handwerk , ik gebruik geen mallen

Dit zijn de prijzen van mijn werk, maar ik kan niet specifiek
zeggen,want elke pop is iets duurder of goedkoper dan de basisprijzen.

-De Fairy Puppets kosten tussen de 150 en 250 euro
-De Fairy baby's kosten tussen de 150 en 400  euro 
 -De fee kinderen kost tussen de 350 en 700  euro                                                        
                                   + Verzendkosten  naar uw land

A question that is asked so often ... what does a fairy cost?
Each figure is worked patiently and with great care.
Everything is manual work, I do not use molds

These are the prices of my work, but I cannot say specifically, because every doll is slightly more expensive or cheaper than the basic prices.

 -The Fairy Puppets cost between 150 and € 250 euros
-The Fairy babies cost between 150 and 400 euros
 -The fairy children costs between 350 and 700 euros
               

                                    + Shipping costs to your country