* Wat kost een figuurtje? 

Fairy baby's          →tussen 150 en 500euro
Fairy puppets      →tussen 150 en 260euro
fairy kinderen      →tussen 250 en 700euro
volwassen fairy's →prijs op aanvraag

Dit zijn richtprijzen ,de correcte prijs hangt af van de werktijd

  * What does a figure cost? 

Fairy babies    → between 150 and 500 euros
Fairy puppets → between 150 and 260 euros
fairy children  → between 250 and 700euro
adult fairy's     → price on request

These are target prices, the correct price depends on the working time


*verzendkosten

9 €       Belgie

16,40 €  →  Duitsland ,Frankrijk ,groothertogdom Luxemburg en Nederland 

32,80 €   →  Rest van de EU + GB + NO + CH: Azoren, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

32,80 €   → Verenigde Staten

 65,60 €  →Australie , Canada

       *shipping costs

 9 €uro       →Belgium

 16.40 €uro → Germany, France, Grand Duchy of Luxembourg and the Netherlands

 32.80 €uro  → Rest of the EU + GB + NO + CH: Azores, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, United Kingdom, Sweden, Switzerland

32,80 €uro  → United States

65.60 €uro   → Australia, Canada

 

 


!!!!Eventuele toekomstige douane kosten zijn voor de koper.

 

!!!!!Any future customs costs are for the buyer.

 


Betalingen kunnen via paypal (wereldwijd)

of bankoverschrijving ( dit alleen voor landen binnen Europa met dezelfde valuta )

Payments can be made via paypal (worldwide)

or bank transfer (the only countries in Europe with the same valluta)